Leren begint bij lezen!

Door dagelijks 15 minuten (vrij) te lezen, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar.

Het is bewezen dat kinderen die veel lezen het beter doen op school en beter mee komen in de (digitale) maatschappij. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het lastig om kinderen genoeg en met plezier te laten lezen. 

De Bibliotheek AanZet heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod met projecten die gericht zijn op leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Dit inspirerende aanbod is gericht op kinderen van 0-12 jaar, kinderen in het voortgezet onderwijs, hun ouders en professionals die met deze leeftijdsgroepen werken, en sluit aan op bestaande leermethodes op voorschoolse instellingen en in het basis- en voortgezet onderwijs. Bekijk ons volledige aanbod hier.

Klik hier voor meer informatie over het basispakket voorschools onderwijs en het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs

Met elkaar kunnen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen! Een aanpak op maat is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.