Themabijeenkomst Leesbevordering voor docenten VO

Aanbieder: de Bibliotheek AanZet

Lezen verandert: het wordt steeds meer driedimensionaal, sociaal en soms visueel. Deze ontwikkeling biedt perspectief voor het vrije lezen en het vergroten van het leesplezier van jongeren.
Jongeren enthousiast maken en houden om te lezen, ga er maar aan staan. En hoe blijf je als leerkracht op de hoogte van de ontwikkelingen qua collectie en middelen om leesplezier te bevorderen? Welke apps, websites en e-books zijn er voor deze doelgroep?
In de digitale wereld zijn er steeds meer middelen om lezen te bevorderen. De Bibliotheek stelt zich als doel om leerkrachten te ondersteunen in het ontsluiten van geschikte informatie op dit gebied.
Daarnaast blijft de Bibliotheek ambassadeur voor het ‘papieren boek’. Tijdens de inspiratiebijeenkomst worden collectietips aangereikt. Met elkaar wordt op de volgende vragen ingegaan: hoe stimuleer ik mijn leerlingen om hun smaak in boeken verder te ontwikkelen en hoe blijf ik zelf bij?
Duidelijk zal worden dat het digitale tijdperk op dit vlak uitdagende mogelijkheden biedt!

Doelgroep: docenten sectie Nederlands
Duur: in overleg

Doelgroepen:
  • voortgezet speciaal onderwijs
  • docenten voortgezet onderwijs